اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

مناقصه بیمه ای خرید بیمه نامه

شرکت معادن ذغال سنگ البرز شرقی در نظر دارد مناقصه بیمه ای با عنوان بیمه عمر زمانی و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما پیمانکاران فرعی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان بیمه شخص ثالث وسائط نقلیه بیمه آتش سوزی - غیر صنعتی و ... بیمه آتش سوزی زغال سنگ استخراج شده در مناطق را اقدام نماید. - مدت زمان انجام کار یک دوره یکساله از تاریخ 96/7/1 لغایت مورخ 97/6/31 به مدت یکسال شمسی

استان برگزاری : سمنان

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

یکشنبه 19 شهریور

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/06/23 خرید اسناد از تاریخ انتشار آگهی

مهلت خرید اسناد

تاریخ ارسال اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : شرکت معادن ذغال سنگ البرز شرقی

تلفن

2147483647

فکس

وب سایت

eacmco.ir

ایمیل

آدرس

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره