اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

خدمات بیمه ای

شرکت توزیع برق استان مازندران در نظر دارد خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی با لحاظ خطرات ناشی از برق گرفتگی و خسارات وارده ناشی از فعالیت شرکت و کارکنان در قبال اشخاص ثالث و نیروهای پیمانکار تحت مدیریت را به شرکتهای بیمه در مدت معلوم واگذار نماید.

استان برگزاری : مازندران

شماره مناقصه : 961010188

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

شنبه 06 خرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

1396/03/10 فروش از 96/3/6 الی

مهلت خرید اسناد

1396/03/20 حداکثر تا ساعت 11 صبح مورخ

تاریخ ارسال اسناد

1396/03/20 ساعت 13 مورخ

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : شرکت توزیع برق استان مازندران

تلفن

1133392613

فکس

وب سایت

maztozi.ir iets.mporg.ir tender.tavanir.ir

ایمیل

آدرس

دریافت: از سایت و یا نشانی ساری بلوار خزر بعد از خیابان حزب الله امور تدرکات این شرکت اداره مناقصات - تحویل و بازگشایی: ساری بلوار خزر بعد از خیابان حزب الله امور تدارکات این شرکت

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره