اطلاعات مناقصه اطلاعات مناقصات بیمه

برقراری بیمه تکمیلی کارکنان

شهرداری مشکین دشت در نظر دارد جهت برقراری بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری حدوداً 450 نفر اصلی و تبعی در مدت معلوم اقدام نماید - بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری مشکین دشت با مبلغ 240.000.000 ریال سپرده شرکت در مناقصه

استان برگزاری : البرز

شماره مناقصه :

تاریخ تاریخ مناقصه بیمه ای

شنبه 06 خرداد

تاریخ انتشار در وبسایت

دریافت اسناد حداکثر ده روز پس از چاپ نوبت دوم

مهلت خرید اسناد

تاریخ ارسال اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

برگزار کننده مناقصات وبیمه : شهرداری مشکین دشت

تلفن

فکس

وب سایت

ایمیل

آدرس

مشکین دشت تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی - تحویل اسناد: دبیرخانه حراست شهرداری

اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی بیمه

برآورد / اعتبار : ریال

رسانه :

وبیمه سامانه استعلام و صدور بیمه آنلاین

وبیمه By Photographed in tehran , iran Date uploaded: nov 21, 2016 وبیمه مقایسه آنلاین و تحلیل آنلاین انواع بیمه به همراه مشاوره